KORZYŚCI Z GRY

Dzięki pracy zespołowej uczestnicy gry mogą sprawdzić swoje umiejętności w kierowaniu grupą, dążeniu do wspólnego celu. Obserwacja zachowań członków drużyn pozwala na określenie kompetencji i podziału ról w grupie.
Uczestnictwo w grze wzmacnia więzi w grupie, buduje relacje wśród nowozatrudnionych pracowników, poprawia komunikację i pomaga w budowaniu zespołu. Pozwala doskonalić umiejętności analitycznego myślenia i kojarzenia faktów.

DODATKOWE

Istnieje możliwość rezerwacji wszystkich pokoi jednocześnie jak również na cały dzień. W przypadku rezerwacji firmowych wszystkich naszych pokoi gra może odbyć się w dowolnym terminie o dowolnej godzinie. Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie (48)507301141 lub drogą elektroniczną info@exitplan.pl

KOSZT

Przy zamówieniach firmowych, koszt będzie ustalany indywidualnie, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie